Thực hiện chương trình, cán bộ, đảng viên toàn tỉnh đã dành thời gian hai ngày (thứ bảy hoặc chủ nhật) trong một tháng xuống địa bàn mình phụ trách để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của địa phương; hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới...

“Ngày thứ Bảy cùng dân” là cơ hội tốt để cán bộ, đảng viên đến với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, là nội dung quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đưa công tác vận động quần chúng của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Cao hơn là tạo sự gần gũi, gắn bó mật thiết giữa Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương với dân, từng bước đẩy lùi tệ quan liêu, mệnh lệnh, xa dân của cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
Bí thư Huyện ủy Văn Yên, tỉnh Yên Bái (áo trắng xanh) cùng người dân xã Ngòi A đắp lề đường liên thôn, bản. Nguồn: yenbai.gov.vn.

Tinh thần “Ngày thứ Bảy cùng dân” như ở Yên Bái rất cần nhân rộng trên phạm vi toàn quốc, các địa phương, các cấp, các ngành cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đó còn là biện pháp hữu hiệu để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp bộ đảng ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả tốt. Khi cán bộ, đảng viên đằm mình với cuộc sống của nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, biết chia sẻ khó khăn với nhân dân thì chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương sẽ được nhân dân tự giác thực thi một cách triệt để, nghiêm túc; quần chúng nhân dân luôn ở bên cán bộ, đảng viên để kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng. Biết lắng nghe dân còn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong làm việc khoa học, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, hoàn thiện những phẩm chất của người cán bộ, đảng viên sâu sát quần chúng, vì nhân dân phục vụ.

Khi đại dịch Covid-19 quay trở lại nước ta, tinh thần “Ngày thứ Bảy cùng dân” cần phải được đẩy cao hơn lúc nào hết. Cán bộ, đảng viên phát huy cao độ tinh thần gương mẫu, đi đầu, đề cao trách nhiệm và nhiệt huyết trong mọi hoạt động chống dịch tại cơ sở. Cán bộ xuống với dân tuyên truyền, nâng cao về ý thức phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ các quy định y tế, đặc biệt, cán bộ phải cùng dân ứng phó kịp thời với các tình huống, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát. Sự gương mẫu, sâu sát cơ sở, gần dân của cán bộ, đảng viên trong thời gian này sẽ tạo ra sức mạnh để toàn dân chống dịch Covid-19; là động lực tinh thần rất lớn thúc đẩy nhân dân vừa phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần khôi phục và giữ vững các hoạt động kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

QUANG THẮNG