Các mô hình điểm này đều cho kết quả tích cực: Lề lối làm việc của chính quyền cơ sở có sự đổi mới mạnh mẽ; cán bộ, công chức thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; cơ sở vật chất, môi trường công sở thân thiện; hoạt động của chính quyền bảo đảm công khai, dân chủ, hướng tới chính quyền điện tử; số vụ khiếu kiện giảm; các chủ trương, quyết sách của chính quyền được nhân dân đồng thuận, ủng hộ.

Nhận rõ hiệu quả của mô hình “chính quyền thân thiện”, dù chưa hết thời gian thí điểm nhưng một số địa phương ở Bắc Giang đã chủ động thực hiện mô hình này. Đến nay, toàn tỉnh đã có 7 đơn vị cấp huyện triển khai 24 mô hình “chính quyền thân thiện” cấp xã.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan mô hình "Chính quyền thân thiện" tại bộ phận một cửa của Bắc Giang. Ảnh: http://baobacgiang.com.vn

Qua khảo sát, lấy ý kiến, hầu hết người dân, doanh nghiệp đều đánh giá: Xây dựng “chính quyền thân thiện” đã giảm được tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu; nhân dân nhận thức rõ hơn quyền làm chủ của mình trong tham gia xây dựng chính quyền; quan hệ công việc giữa cán bộ, công chức với người dân là phục vụ, giúp đỡ chứ người dân không phải nhờ vả, xin xỏ.

Qua đó, niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ, công chức và cấp ủy đảng, chính quyền được củng cố. Đây chính là yếu tố quyết định nhất để bảo đảm an ninh chính trị địa bàn và phát triển bền vững.

Từ những cơ sở trên, tỉnh Bắc Giang xác định quyết tâm nhân rộng, xây dựng "chính quyền thân thiện" ở 100% xã, phường, thị trấn ngay trong năm 2022 này.

Rõ ràng, đây là một cách làm hay, một khâu đột phá! Và người dân cả nước có lẽ đều mong muốn các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ cấp cơ sở trở lên cùng học tập, vận dụng xây dựng “chính quyền thân thiện”, “cơ quan, đơn vị thân thiện” với mục tiêu cao nhất: Vì nhân dân phục vụ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đề ra và luôn phấn đấu thực hiện.

Tuy nhiên, có một việc phải chú ý phòng tránh, đó là: “Chính quyền thân thiện” tận tụy phục vụ những nhu cầu, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp chứ không thể dễ dãi thỏa hiệp, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp làm sai pháp luật.

Vì thế, rất cần có những biện pháp bảo đảm đánh giá thật khách quan, chính xác để không xảy ra tình trạng cán bộ, công chức vì sợ mất lòng dân, vì sợ bị người dân chấm điểm thấp (dẫn đến bị phê bình, kỷ luật) mà đồng lõa, a dua với cái sai.

HUY QUANG