Phát biểu tại đại lễ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Đại lễ Vesak chính là dịp tôn vinh Đức Phật và suy ngẫm về chân lý hòa bình, giảm thiểu xung đột, khổ đau của loài người, ngợi ca và thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia, mang lại hòa bình, an lạc cho toàn nhân loại”. Trong chủ đề của Vesak 2019 “Cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” đã thấy rõ tiếng nói của Chính phủ và Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam đã hòa đồng cùng tiếng nói của Liên hợp quốc và các đại biểu từ các quốc gia, các GHPG thế giới. Đó là những mối quan tâm, lo lắng chung về chiến tranh, xung đột, khủng bố, bất bình đẳng, đói nghèo, ly tán... Đó là chủ nghĩa vật chất, khủng hoảng môi trường, biến đổi khí hậu, là sự phát triển nhanh chóng của Cách mạng công nghiệp 4.0… đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt cuộc sống. Đồng thời là sự khẳng định chung về phát huy những giá trị cốt lõi của đạo Phật về tinh thần khoan dung, vô ngã, vị tha, hòa hợp và hòa bình thông qua con đường đạo pháp nhằm góp phần giải quyết những thách thức, vấn nạn toàn cầu, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

leftcenterrightdel
Đại lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới của Đại lễ Vesak 2019. Ảnh:qdnd.vn

Với đất nước Việt Nam chúng ta, cuộc đồng hành nhuần nhị, khoan dung mà vĩ đại của Phật giáo cùng dân tộc đã tạo nên những giá trị đạo đức, bản sắc văn hóa đặc sắc, tăng cường sức đề kháng, sức mạnh chung của dân tộc vượt qua sự đô hộ, đồng hóa hàng ngàn năm, vượt thắng trong mọi cuộc xâm lăng. Tinh thần, giáo lý của Phật giáo cũng hòa quyện cùng đạo lý tương thân tương ái và đức tính vị tha, khoan dung tôn giáo để con người Việt Nam sống an bình, hòa thuận. Với tinh thần nhập thế, các dòng phái Phật giáo Việt Nam đã hòa nhuyễn trong cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân tạo nên truyền thống tự chủ, tự tôn, tự lực tự cường xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước trong suốt chiều dài lịch sử và đặc biệt nổi bật trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở thế kỷ 20 cũng như trong công cuộc dựng nước, giữ nước hiện nay.

Đại lễ Vesak lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam là sự ghi nhận uy tín, vị thế của đất nước, của GHPG Việt Nam cùng sự quan tâm phát huy những giá trị nhân văn trong sáng, cao đẹp của Phật giáo trên con đường hướng tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong những đổi thay to lớn đang diễn ra trên nhiều mặt cuộc sống hôm nay có những biến động đáng lo ngại về sự xuống cấp của đạo đức, ứng xử, có sự tha hóa của một bộ phận xã hội và cả sự ngộ nhận, lầm lạc, thiếu hiểu biết trong thực hành các hoạt động, nghi lễ Phật giáo và cả sự lợi dụng tín ngưỡng. Nhìn thẳng vào thực tế đó, Đảng và Nhà nước ta đã và đang có nhiều giải pháp uốn nắn, khắc phục, xây dựng nền đạo đức mới, trong đó việc phát huy các giá trị Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc. Có thể thấy rõ trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đời sống tôn giáo và Phật giáo đã có sự cải thiện và phát triển rất rõ nét. Những công trình thờ tự, thiền viện Phật giáo mọc lên khắp miền đất nước trong đó có nhiều công trình đẹp, quy mô lớn. Những tổ chức và hoạt động tôn giáo được củng cố, tiến hành nền nếp. Mới đây, Chính phủ đã quyết định xây dựng Dự án “Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông” (gọi tắt là Kinh điển phương Đông) để giúp các Phật tử và người dân hiểu biết đúng đắn về các tôn giáo và triết học cội nguồn phương Đông.

Với luồng ánh sáng nhân văn, nhân ái Phật giáo và Đại lễ Vesak, hy vọng rằng Phật tử và người dân Việt Nam có thể tiếp nhận những giá trị của Phật giáo để cuộc sống giàu có hơn những khoan hòa, từ bi, bớt đi những tham sân si. Đạo đức xã hội do vậy mà được gia cố để sáng đẹp, bền vững hơn, trở thành bệ đỡ để gắn kết toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

ANH NGUYỄN