Quy định nêu rõ trình tự tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy; thời hạn xử lý, giải quyết cũng như xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong các trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Ðảng, Nhà nước về việc tiếp dân.

Việc quy định cụ thể, rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện tiếp, đối thoại với công dân góp phần nâng cao và phát huy dân chủ, bảo đảm quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật. Thời gian qua, công tác tiếp công dân đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo niềm tin cho người dân. Cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy ban hành quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nhiều đồng chí lãnh đạo sâu sát cơ sở, trực tiếp lắng nghe kiến nghị, góp ý của người dân, tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; chấn chỉnh những việc làm sai trái, thiếu chuẩn mực của cán bộ, cơ quan, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/TTXVN.

Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa làm tốt công tác tiếp công dân; thậm chí có biểu hiện làm hời hợt, chiếu lệ. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa làm tròn trách nhiệm, chưa thực hiện đầy đủ việc tiếp công dân theo quy định. Một số cán bộ, nhất là ở cơ sở chưa chú ý lắng nghe và tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời, thấu đáo thắc mắc, kiến nghị chính đáng của người dân, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường… khiến tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài, diễn biến phức tạp. Không ít địa phương, cơ quan chưa gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong quá trình xác minh chưa làm tốt công tác thu thập thông tin, đối thoại dân chủ, nên việc tham mưu giải quyết vụ việc còn để xảy ra sai sót...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào mới thấy rõ Đảng, Chính phủ quan tâm, lo lắng đến quyền lợi của họ. Do đó mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn’’. Việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân giúp cấp ủy, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước kịp thời nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng, thông tin phản hồi, những kiến nghị, góp ý của nhân dân, góp phần huy động sự tham gia rộng rãi của nhân dân trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Để giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan trực tiếp thực hiện tiếp công dân đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu cần chuẩn bị chu đáo, thực hiện và vận dụng đúng các quy định của pháp luật về tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt hơn công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có sai phạm; nâng cao vai trò giám sát của công dân, cơ quan, tổ chức đối với người đứng đầu trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng chính là để cán bộ, nhất là người đứng đầu thêm gần dân, sâu sát và hiểu dân, thực sự phát huy dân chủ, lấy “dân là gốc”, giải quyết thấu đáo thắc mắc, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và có những quyết sách đúng đắn, để ý Đảng hợp lòng dân.

KHÁNH MINH