Các sáng kiến này đã được ứng dụng vào thực tiễn và mang lại giá trị kinh tế ước đạt 148,967 tỷ đồng.

Kết quả đó là minh chứng sinh động cho sự say mê lao động, sáng tạo; tinh thần vượt khó, khát vọng cống hiến của đoàn viên công đoàn, người lao động trên cả nước trong bất luận mọi hoàn cảnh. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa của một phong trào thi đua “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” của các cá nhân, tập thể người lao động trên cả nước mà lớn hơn là “thể hiện bản lĩnh, trí tuệ người Việt Nam thời kỳ đổi mới, càng trong hoàn cảnh khó khăn càng phát huy mạnh mẽ, càng đoàn kết sáng tạo của người Việt Nam” như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến do Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổ chức. 

Từ thành công ấy, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục khởi động Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” từ nay đến hết năm 2023. Thông qua chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn từng cán bộ, đoàn viên, người lao động tiếp tục nỗ lực vượt khó, không ngừng sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và đất nước.

leftcenterrightdel
Các sáng kiến, đề tài khoa học giúp Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.Ảnh:Báo Công thương 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung của cả dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi...”, những năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua nhằm “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong đoàn viên công đoàn, người lao động. Giai đoạn 2015-2020, đã có hơn 1 triệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích trong sản xuất; hơn 74.000 đề tài nghiên cứu khoa học do đoàn viên công đoàn, người lao động làm chủ đề tài.

Các sáng kiến và đề tài trong 5 năm qua đã làm lợi cho đất nước gần 530.000 tỷ đồng. Kết quả trên đã khẳng định rõ nét, phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ trong nhịp điệu lao động ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng với hiệu quả các phong trào thi đua mang tính dài hạn như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”... thì Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” đến “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” là cách làm mới, sáng tạo của hoạt động phong trào thi đua ngắn hạn. Các chương trình được triển khai theo phương châm: Nội dung thiết thực, tiêu chí cụ thể, cách thức rõ ràng; dễ thực hiện, dễ giám sát; ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai nhanh, lan tỏa sâu rộng và công khai, minh bạch về kết quả.

Điều này đã tạo động lực, động viên, khích lệ và tạo tính cạnh tranh mạnh mẽ đối với các tập thể, cá nhân tham gia và cũng là động lực cho người lao động quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách. Đặc biệt trước sự tác động của đại dịch Covid-19, đây là giai đoạn rất cần tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra.

Người người thi đua, nhà nhà thi đua sẽ tạo nên phong trào, cao trào thi đua giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất an toàn, ổn định, phát triển, thích ứng linh hoạt và hiệu quả. Thi đua không chỉ là động lực cho sáng tạo mà từ những phong trào thi đua đã góp phần hình thành lớp người lao động có tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Trên tinh thần ấy, mọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước cần có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để khơi dậy và phát huy tinh thần sáng tạo, động lực cống hiến của mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những sáng kiến hay, cách làm mới hiệu quả để lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo đến mọi người lao động.

KIM ANH