Phải khẳng định rằng, Phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019 được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai quyết liệt, tích cực, cụ thể hóa các phong trào, các đợt thi đua đột kích vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, trở thành nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ toàn quân vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua Phong trào TĐQT, toàn quân xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều tập thể, cá nhân ĐHTT được tuyên dương ở các cấp.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019. Ảnh: qdnd.vn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”... Do vậy, việc tiếp tục giữ vững, phát huy, nhân rộng các ĐHTT là vô cùng cần thiết. Để làm được việc này, trước hết, mỗi cấp ủy, đơn vị phải có kế hoạch xây dựng điển hình tiếp tục phát triển và lan rộng. Từ điển hình một mặt thành điển hình nhiều mặt và điển hình toàn diện; từ điển hình về đạo đức, lối sống thành điển hình tiêu biểu về nhân cách quân nhân cách mạng... Phải liên tục theo dõi, dìu dắt và tạo điều kiện phấn đấu dù các cá nhân, tập thể đó đã thực sự là các điển hình. Cùng với đó, từng cơ quan, đơn vị cần tạo môi trường thuận lợi để các điển hình có điều kiện giao lưu, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm của mình đối với các đơn vị khác, từ đó tạo sức sống, sức lan tỏa cho những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Với các cá nhân ĐHTT, mỗi cơ quan, đơn vị cần có hình thức khen thưởng thỏa đáng, như: Đề nghị nâng lương, thăng quân hàm trước niên hạn, đưa vào quy hoạch, xem xét bổ nhiệm với những ĐHTT tiêu biểu; quan tâm về vật chất và tinh thần trong quá trình làm việc...

Đối với mỗi điển hình được tuyên dương phải xác định cho mình động cơ đúng đắn, tiếp tục phấn đấu để thực sự là “ngọn cờ đầu” trong Phong trào TĐQT của đơn vị; không ngừng tu dưỡng, học tập, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt hằng ngày, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; trở thành tấm gương tiêu biểu, có sức thuyết phục, lan tỏa thực sự trong cuộc sống và công tác, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng huấn thị: “Nhiệm vụ của các chiến sĩ thi đua là phải cố gắng mãi, tiến bộ mãi. Phải khiêm tốn và gần gũi quần chúng, phải làm gương mẫu cho quần chúng”.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng cần kiểm tra và nghiêm túc chỉ đạo khắc phục biểu hiện bệnh thành tích, hình thức trong thi đua (nếu có); không để xảy ra hiện tượng chỉ tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nhân lực, vật lực cho đơn vị được chọn để xây dựng điển hình, chọn những cá nhân có điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt để xây dựng điển hình, dẫn đến nhiều "vùng lõm" trong thi đua ở đơn vị. Khắc phục hiện tượng một số ít ĐHTT sau “ánh hào quang” được tuyên dương, vinh danh thì có biểu hiện thỏa mãn, dừng lại, không tạo được sự lan tỏa để các tập thể, cá nhân khác học tập, noi theo.

DUY THÀNH