Chính sử kể lại nhiều tấm gương “cựu chiến binh” khi cần lại trở thành “tân chiến binh” tài năng, đảm lược, dũng khí, hoàn thành tuyệt vời sứ mệnh người lính tiên phong. Đó là danh tướng Lý Thường Kiệt. Năm 1082, triều đình yêu cầu ông thôi chức Thái úy để về trị nhậm trấn Thanh Hóa. Với tài kinh bang tế thế, hàng chục năm trời ông cùng nhân dân làm cho vùng đất ấy hưng thịnh, giàu có. Phía Nam có giặc, vua Lý Nhân Tông mời ông trở lại điều binh khiển mã. Vượt qua tuổi tác, ông cầm quân giúp non nước thanh bình. Đó là Trần Khánh Dư, từng là tướng chỉ huy rồi về làm dân. Nhưng khi quân Nguyên lại sang, ông xung quân trở lại làm Phó đô tướng và lập công lớn. Đó là tướng quân Trần Nhật Duật, thắng giặc thì buông cung kiếm làm công tác đối ngoại, phiên dịch giúp vua Trần giao hảo lân bang…

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN

Trong lịch sử, các “cựu chiến binh” tài năng đều là rường cột của nước nhà! 

Tổ quốc ta độc lập, dân ta tự do, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đang tiến lên sánh vai với các cường quốc năm châu, có công đầu của những người lính Cụ Hồ. Kế thừa và tiếp bước lịch sử “Ngụ binh ư nông”, cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tuy đã rời quân ngũ nhưng ý chí và tinh thần thì vẫn trong quân ngũ. Họ vẫn là những người lính Cụ Hồ tiếp bước dưới cờ Đảng để hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào.

CCB hôm nay không chỉ “ư nông” mà môi trường công tác, làm việc rộng rãi và phong phú hơn nhiều, ở phố thị, trong nhà máy, trên công trường, ở trường học, trong viện nghiên cứu, thậm chí ở nước ngoài… Nhưng ở đâu cũng chung một ý chí theo Đảng vì mục tiêu đưa đất nước tiến lên.

Đã là người lính thì nhiệm vụ trung tâm vẫn là bảo vệ nhân dân, giữ gìn đất nước, giữ gìn đất đai, biển cả, bầu trời tổ tiên để lại!

Hôm nay vẫn có giặc. Giặc nội xâm tham nhũng và các thế lực phản động âm mưu phá hoại đất nước. Những CCB lại là những “tân chiến binh” trong nhiệm vụ mới, là nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng, là nòng cốt bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Được rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh, tác phong của anh bộ đội, đã tôi luyện trong thử thách thực tế nên tiếng nói của CCB rất được tin cậy, ủng hộ!

CCB luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tích cực và hiệu quả trong việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, chống những quan điểm sai trái; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hàng vạn CCB được bầu vào cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể.

Thời chiến người lính đổ máu. Thời bình họ cống hiến: Hiến kế, hiến công, hiến sức, hiến đất, hiến của. CCB cả nước hiến hàng triệu mét vuông đất xây trường học, làm đường giao thông, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu ngày công vào các việc dân sinh, xã hội. Họ giúp nhau và cùng giúp dân xóa đói giảm nghèo...

Mang trái tim, trí tuệ, tư cách và tư thế Bộ đội Cụ Hồ, CCB Việt Nam luôn tiến lên gặt hái những thành quả mới!

Đại tá, PGS,TS NGUYỄN THANH TÚ