Chung cư là cấu trúc xã hội đặc trưng ở đô thị. Mật độ dân số đông, tính chất đời sống xã hội mang tính khu biệt, bởi chung cư là nơi quần tụ của người dân đa thành phần (đại đa số là người trẻ) từ khắp nơi. Việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu lực của chi bộ trong các tòa chung cư vừa là yêu cầu khách quan, vừa là đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn.

leftcenterrightdel
Với phương châm ở đâu có dân, ở đó có sự lãnh đạo của Đảng, việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ chung cư có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ảnh minh họa: Vnexpress 

Tuy nhiên, đối với không ít chung cư hiện nay, nhất là các cao ốc mới, việc quản lý, điều hành được chủ đầu tư giao cho các ban quản trị. Cơ cấu bộ máy quản lý ở nhiều chung cư không có đảng viên. Vì thế, đảng viên ở đó thiếu môi trường, điều kiện để khẳng định vai trò; nhiều chung cư chưa có chi bộ đảng hoặc có nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Trong các phong trào hành động, chung cư thiếu một ngọn cờ tiên phong tập hợp quần chúng...

Để hoạt động hiệu quả, trước hết, chi bộ phải gắn với ban quản trị chung cư. Bí thư, cấp ủy chi bộ tham gia ban quản trị; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách các tổ chức chính trị-xã hội ở chung cư. Cấp ủy cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm trong sắp xếp bộ máy ban quản trị; đồng thời định hướng, chỉ đạo các hoạt động của chi bộ chung cư theo Điều lệ Đảng.

Với phương châm ở đâu có dân, ở đó có sự lãnh đạo của Đảng, việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ chung cư có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực tế ở quận 7 cũng là bài học kinh nghiệm cho mô hình chung cư và chi bộ chung cư ở các đô thị trên cả nước.

PHAN TÙNG SƠN