Trên thực tế những năm qua, KT-XH của Việt Nam có nhiều bước phát triển vượt bậc. Việt Nam là một trong số ít quốc gia được Liên hợp quốc đánh giá là hoàn thành sớm các Mục tiêu Thiên niên kỷ; nhất là chỉ tiêu về xóa nghèo, về đích trước 10 năm so với thời hạn. Bên cạnh đó, một trong những thành quả đáng ghi nhận là Việt Nam đã vào nhóm nước có mức thu nhập trung bình; là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất trong khu vực và thế giới. Theo đó, từ mức thu nhập thấp, tới nay, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam có nhiều cải thiện, đạt mức hơn 2.500 USD/người/năm.

Cùng với đó, đầu tư cho an sinh xã hội của Việt Nam ngày càng gia tăng và đạt kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học; quan tâm tới vấn đề tạo việc làm, hỗ trợ người nghèo có điều kiện phát triển kinh tế; hệ thống y tế ngày càng phát triển đồng bộ, hiện đại; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tới nay đạt hơn 85%; cứu trợ xã hội và thực hiện phúc lợi xã hội đã quan tâm tới các đối tượng yếu thế; quyền biểu đạt của người dân cũng được tôn trọng thông qua hệ thống đoàn thể, báo chí, đường dây nóng… Đáng chú ý, vấn đề bảo đảm môi trường có nhiều thay đổi từ nhận thức tới hành động. Trước đây, khi thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam chưa quan tâm nhiều tới yếu tố môi trường. Song nhiều năm trở lại đây, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đều phát đi thông điệp mạnh mẽ: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Cũng chính vì nhiều lý do trên, Việt Nam được tổ chức quốc tế uy tín đánh giá là một trong 5 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Có thể khẳng định, về tổng thể, người dân Việt Nam đã được hưởng đầy đủ các quyền công dân và QCN. Trong đó, với những nỗ lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế bền vững tạo ra nền tảng vững chắc giúp Việt Nam có điều kiện thực hiện và bảo đảm ngày càng tốt hơn QCN.

AM TRỰC (ghi)