Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra vào năm bản lề 2019 khi Việt Nam và Lào triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi Đảng và hai Đảng đang chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc của mỗi Đảng. Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao trong quan hệ với Lào, cũng như sự ủng hộ toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực. Hai bên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; các nội dung tại kỳ họp lần thứ 39, 40, 41 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. Quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, ngày càng gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ Việt Nam-Lào. Hai bên đã phối hợp tổ chức tốt các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, cũng như các lĩnh vực chuyên môn; tuyên truyền sâu rộng về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trong khi đó, hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên phối hợp chặt chẽ giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở mỗi nước; thực hiện tốt Nghị định thư và kế hoạch hợp tác về quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới ổn định và phát triển bền vững. Hai bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Hai bên đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tham vấn giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương và hai Bộ Ngoại giao; thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc... Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được hai nước quan tâm thúc đẩy. Tính đến tháng 12-2018, Việt Nam có 409 dự án đầu tư sang Lào với tổng số vốn đầu tư là 4,1 tỷ USD. Nhiều dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào đã phát huy hiệu quả, sản xuất kinh doanh có lãi, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của hai nước, tạo việc làm cho người dân Lào.

Hai bên cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, giao thông vận tải, khoa học công nghệ… Cùng với đó, hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, đoàn thể và các tổ chức nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào thực chất. Hai bên đã trao đổi các đoàn, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới tiếp tục được mở rộng, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực biên giới hai nước.

Trên cơ sở những bước phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

 

QĐND