HNCC ASEAN 35 và các hội nghị liên quan diễn ra trong bối cảnh ASEAN tiếp tục thúc đẩy hợp tác và liên kết dưới tinh thần chủ đề của năm 2019 là “Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững” với mục tiêu gia tăng tính bền vững trên cả 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN, gắn kết các mục tiêu phát triển của ASEAN với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; đẩy mạnh quan hệ đối tác, mở rộng kết nối và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng của ASEAN trước các biến động của tình hình, tranh thủ thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0...

Theo đó, về chính trị-an ninh, ASEAN ưu tiên nâng cao năng lực xử lý các thách thức an ninh như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và an ninh mạng; tăng năng lực ngoại giao phòng ngừa, thúc đẩy hợp tác quản lý biên giới, hợp tác biển, hợp tác ngoại giao và quốc phòng, an ninh bền vững.... Về kinh tế, ASEAN tập trung vào số hóa, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường kết nối, thuận lợi hóa thương mại, dịch vụ, đầu tư, phát triển kinh tế bền vững, hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), gắn kết các sáng kiến kết nối trong khu vực. Về văn hóa-xã hội, ASEAN quan tâm thúc đẩy hợp tác hướng đến người dân và bảo đảm an ninh con người thông qua các chương trình hợp tác về phúc lợi xã hội, ứng phó thiên tai khẩn cấp, thúc đẩy giáo dục suốt đời, đề cao bản sắc văn hóa ASEAN, gắn kết các tầng lớp nhân dân cả trong và ngoài khu vực…

Cùng với đó, ASEAN tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, nỗ lực duy trì quan hệ cân bằng với các đối tác, chủ động củng cố các cơ chế do ASEAN chủ trì, đóng góp tăng cường cấu trúc khu vực mở, minh bạch, dựa trên luật lệ với ASEAN đóng vai trò trung tâm. Các đối tác tiếp tục thể hiện sự coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, cam kết hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, thúc đẩy kết nối, tôn trọng luật pháp quốc tế trong hợp tác ứng phó với các thách thức đối với an ninh, hòa bình khu vực. Đến nay đã có 91 nước cử đại sứ tại ASEAN và 53 ủy ban ASEAN tại nước thứ ba đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh như vậy, HNCC ASEAN 35 và các hội nghị liên quan là dịp để các nhà lãnh đạo tiếp tục thảo luận các biện pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, triển khai hiệu quả các kế hoạch tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; kết quả thực hiện và các biện pháp tiếp tục triển khai Tuyên bố “Tầm nhìn lãnh đạo ASEAN về quan hệ đối tác vì sự bền vững” được HNCC ASEAN 34 thông qua hồi tháng 6 vừa qua; thực hiện các ưu tiên trong năm 2019 theo tinh thần chủ đề “Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững”, đồng thời định hướng cho ASEAN trong các năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để ASEAN trao đổi thúc đẩy quan hệ sâu rộng, cùng có lợi với các đối tác; kiểm điểm việc thực hiện các kế hoạch hành động giữa ASEAN và đối tác đã được thông qua và huy động sự hỗ trợ của các đối tác đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, trong đó có thúc đẩy các khả năng hợp tác ứng phó với những biến động của kinh tế thế giới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, giải quyết các thách thức toàn cầu như môi trường, biến đổi khí hậu, chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng…

Đáng chú ý, sau Lễ bế mạc HNCC ASEAN 35 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu giới thiệu về chủ đề, một số định hướng lớn của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020-năm bản lề trong triển khai kế hoạch hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và cũng là dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự HNCC ASEAN 35 và các hội nghị liên quan nhằm góp phần thắt chặt và củng cố tinh thần đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của hiệp hội, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác của ASEAN, kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững của từng nước và của cả khu vực, đồng thời nâng cao hình ảnh về một đất nước Việt Nam tiếp tục đổi mới, tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các nội dung hợp tác khu vực. Chúng ta tin tưởng rằng HNCC ASEAN 35 và các hội nghị liên quan sẽ thành công tốt đẹp, trong đó đoàn Việt Nam sẽ có những đề xuất, đóng góp quan trọng vào thành công chung của các hội nghị, từ đó tạo nền tảng thuận lợi, tự tin để chúng ta đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

QĐND