Là người đồng chí, anh em thân thiết, hôm nay (2-12), Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hòa chung niềm vui với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Chúng ta hết sức vui mừng về những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang của mình. Suốt 44 năm qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhân dân các dân tộc Lào anh em dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng NDCM Lào đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nỗ lực giành nhiều thành tựu to lớn, rất đáng khâm phục trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại. Việt Nam luôn tự hào dõi theo và xem thắng lợi của Lào như chính thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chúng ta cũng tin tưởng rằng nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công một đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê Công, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân Việt Nam và Lào vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Đặc biệt, từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào, mối quan hệ đó ngày càng mở rộng, phát triển và được nâng lên về chất. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã tạo nên sức mạnh kỳ diệu về tinh thần và vật chất, giúp nhân dân hai nước vượt mọi khó khăn, thử thách, ngọt bùi cay đắng có nhau, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau sẻ nửa”, chiến thắng mọi kẻ thù, đưa hai dân tộc đến bến bờ vinh quang.

Ngày nay, khi đã giành được những “hoa thơm, trái ngọt” trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái trên mọi mặt. Trước sau như một, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ tình đoàn kết vĩ đại, thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào; luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện đó.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước chúng ta đang đứng trước nhiều vận hội phát triển, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới. Những bài học lịch sử của mối quan hệ mẫu mực Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị và mãi mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến trình phát triển của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Với nỗ lực của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, chúng ta tin tưởng rằng quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào được Chủ tịch Souphanouvong khắc họa là “cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất” sẽ không ngừng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

QĐND