Xếp hình, xếp chữ tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2015)

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9-2015 

Các thiếu nữ trong trang phục dân tộc Thái miền Tây Bắc dưới cờ Đảng. 

Hát múa “Tiến bước dưới Quân kỳ”. 

Phụ nữ Thành phố mang tên Bác dự lễ thống nhất non sông. 

Tuổi trẻ tự hào dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc. 

MINH TRƯỜNG (thực hiện)