leftcenterrightdel
Một góc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ảnh: TTXVN 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hải Dương thực hiện hiệu quả Chiến lược "Bốn trụ cột-Ba nền tảng-Một trung tâm, ba đô thị động lực-Bốn trục phát triển" với trọng tâm là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương dựa trên 4 trụ cột. Cụ thể là trụ cột công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; trụ cột nông nghiệp hàng hóa, tập trung, ứng dụng công nghệ cao và hữu cơ; trụ cột dịch vụ chất lượng cao; trụ cột đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Hải Dương nghiên cứu bổ sung thêm trụ cột thứ năm về bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

NGUYỄN THÙY