Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển trong thời gian qua, đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các hoạt động phong phú, thiết thực được triển khai rộng khắp từ Trung ương đến địa phương của hai nước trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa báo cáo với đồng chí Thongloun Sisoulith về kết quả của Hội thảo lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng, đánh giá hội thảo lần này mang tính lý luận cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của mỗi đảng, các nội dung trao đổi thể hiện tâm huyết, nội dung sâu sắc và đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực. Đồng chí khẳng định, các cơ quan nghiên cứu lý luận của hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin lý luận, chia sẻ kinh nghiệm để cùng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng.

leftcenterrightdel

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn. Ảnh: TTXVN 

Hoan nghênh kết quả hội thảo, đồng chí Thongloun Sisoulith khẳng định công tác lý luận, tư tưởng có vai trò hết sức quan trọng đối với hai Đảng và mong muốn trong thời gian tới hai cơ quan Tuyên giáo Trung ương, hai Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi các chuyên đề và đề tài nghiên cứu về lý luận, tư tưởng và tuyên truyền phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, chính sách phát triển cũng như trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

* Trước đó cùng ngày, Hội thảo lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Những vấn đề và phương hướng giải quyết tình hình kinh tế-tài chính, kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” đã bế mạc tại thủ đô Vientiane của Lào.

Tại hội thảo, các đại biểu của hai bên đã trình bày, thảo luận về những vấn đề cốt yếu, quan trọng, đi sâu phân tích thực trạng và giải pháp về phát triển kinh tế ở mỗi nước. Qua trao đổi, hai bên đã đưa ra nhiều quan điểm chung như: Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phối hợp đồng bộ các công cụ vĩ mô; khơi dậy nguồn lực của tất cả các khu vực kinh tế để thành công trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

TRẦN ĐOÀN