Phát biểu và chủ trì lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định vai trò của UNCLOS 1982 trong việc duy trì trật tự trên biển, khai thác, sử dụng và bảo tồn biển và đại dương suốt 25 năm qua. Với 320 Điều và 9 Phụ lục điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương, UNCLOS 1982 được coi là “Hiến pháp về biển và đại dương”, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sử dụng và hợp tác về biển ở cấp độ quốc gia, khu vực và thế giới. Cho tới nay, UNCLOS 1982 đã có 168 quốc gia thành viên và hầu hết các quy định của công ước đã trở thành tập quán quốc tế. Vì vậy, UNCLOS 1982 được đánh giá là văn kiện pháp lý quốc tế toàn cầu quan trọng thứ hai sau Hiến chương LHQ trong giai đoạn sau năm 1945. Trong 25 năm qua, Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ và mục tiêu của UNCLOS 1982, đồng thời có nhiều nỗ lực thực thi UNCLOS 1982 trên Biển Đông.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, thời gian qua, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, vi phạm nghiêm trọng các quyền của Việt Nam và các nước trong khu vực được quy định tại UNCLOS 1982. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam kiên trì quan điểm tôn trọng và tuân thủ đầy đủ UNCLOS 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không có những hành động diễn giải sai trái hay cố tình hạ thấp ý nghĩa, vai trò của UNCLOS 1982. Bất cứ yêu sách nào về biển cũng phải được xây dựng trên cơ sở và trong phạm vi cho phép của UNCLOS 1982. Khi có bất đồng hoặc khác biệt liên quan đến giải thích và áp dụng UNCLOS 1982, các bên liên quan cần giải quyết thông qua thương lượng hoặc các biện pháp hòa bình khác, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Trong khi chưa giải quyết được bất đồng, các bên cần tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), kiềm chế, không thực hiện các hoạt động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng, đe dọa tới hòa bình và ổn định trong khu vực; tham gia đàm phán một cách thiện chí, xây dựng nhằm sớm đạt một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với các quy định của UNCLOS 1982.

ĐOÀN CA