Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng TCCT về việc chuẩn bị nội dung, tài liệu họp Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương; trên cơ sở dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, Cục Tổ chức, TCCT xây dựng dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức, TCCT đã trình bày dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Các đại biểu cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu và TCCT đã tập trung nghiên cứu thảo luận làm rõ các nội dung dự thảo Kết luận, trong đó tập trung vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Ý kiến đóng góp của các đại biểu đều bày tỏ thống nhất cao với dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương về nội dung, bố cục các nội dung trọng tâm, đồng thời góp ý bổ sung một số nội dung liên quan đến các nhiệm vụ cụ thể trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác hậu cần kỹ thuật; các chương trình, đề án trọng điểm về công tác khoa học quân sự…

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị.

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu cơ quan chức năng tham gia hội nghị.

 

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Văn Huyên, Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cục Tổ chức, TCCT cũng như các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Đồng thời đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ, tối đa ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, để hoàn thiện văn bản Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 bảo đảm bố cục chặt chẽ, nội dung chất lượng, toàn diện, có tính khái quát cao.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN