Báo cáo kết quả các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá: Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung công tác chính sách và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa theo Kế hoạch của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở các cấp được tăng cường. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Phát huy được sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Kết quả thực hiện các hoạt động chính sách, Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng chính sách, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. 

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. 

 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể.

 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương các cơ quan đơn vị, thời gian qua đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch hoạt động công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, được cấp trên đánh giá cao.

Thượng tướng Đỗ Căn cũng yêu cầu các cơ quan rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại, đồng thời tăng cường và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chính sách. Các đơn vị cần bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, tích cực chủ động, phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện.

Quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa cần phải toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, thống nhất, đúng quy định. Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong thực hiện công tác chính sách và Đền ơn đáp nghĩa. Phát huy vai trò của cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách, bảo đảm luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này 11 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN