Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng đã trình bày báo cáo kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại thành phố; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng. Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố đạt được nhiều kết quả phát triển vượt bậc.

Kinh tế Hải Phòng trong nhiều năm liền duy trì tăng trưởng GRDP ở mức hai con số, là hình mẫu về sự phát triển nhanh và bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa.

Đặc biệt, Hải Phòng đã tiên phong, chủ động trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng biển - logistics và du lịch - thương mại trở thành những trụ cột của nền kinh tế thành phố. Các lĩnh vực khác được quan tâm phát triển.

leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đồng thời đánh giá cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; sự chủ động, tích cực phát huy vai trò, vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương. Hải Phòng đã thực hiện các đột phá trong thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nhà ở đô thị… Đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với nhiều địa phương và cả nước trong quá trình đổi mới.

leftcenterrightdel

 Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị; tăng cường liên kết vùng và tham gia có hiệu quả vào các hành lang kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; triển khai mô hình Khu thương mại tự do. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của thành phố để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

*Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, đoàn công tác khảo sát tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân viên của Công ty TNHH Pegatron Việt Nam, Khu công nghiệp DEEP C 2A. 

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.