Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương và một số cơ quan liên quan.

Phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, thời gian tới, các hội cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

 

Cụ thể, các hội tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, tạo hiệu ứng tích cực trong hệ thống hội và lan toả rộng ra xã hội.

Các hội tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả chủ trương, chính sách liên quan đến hội, nhất là Quy chế về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng vừa ban hành.

Các hội bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động hội; thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung quy chế, quy định; kiện toàn tổ chức, cán bộ, nhất là các cơ quan lãnh đạo, người đứng đầu hội.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, các hội tăng cường liên kết, hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh; tham gia tích cực và có đóng góp xứng đáng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại nhân dân...

Cùng với đó, các hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nêu cao tính chủ động, sáng tạo; chủ động tham mưu, đề xuất chính sách, tư vấn, phản biện xã hội; tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động hội và chăm lo, giúp đỡ hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cao tuổi, yếu thế.

Các hội đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hoạt động hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, đất nước; giữ gìn đoàn kết nội bộ; quan tâm công tác nội bộ, nắm chắc diễn biến tư tưởng cán bộ, hội viên; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết bất đồng, mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.