leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; kịp thời phát hiện, chỉ ra những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật... nhằm đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Cùng ngày, Hội đồng Dân tộc đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021, tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trước đó, Hội đồng Dân tộc đã tham gia thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng Dân tộc khóa XV, dự thảo chương trình công tác toàn khóa của Hội đồng Dân tộc khóa XV.

THÙY LÂM