Các văn kiện hợp tác được ký kết gồm: Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc; Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc; Bản Ghi nhớ hợp tác về chia sẻ thông tin, hỗ trợ đầu tư giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Công Thương Cộng Hòa Séc. Việc ký các văn kiện trên góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Trước đây, hai nước đã ký các văn kiện hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, như Hiệp định liên Chính phủ về sự làm việc tương hỗ của công dân hai nước; Hiệp định về thương mại; Hiệp định về thanh toán và trả nợ song phương; Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định về vận chuyển hàng không; Hiệp định về tránh đánh thuế trùng; Hiệp định về hợp tác kinh tế...

Một số hình ảnh tại lễ ký kết.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Petr Fiala chứng kiến lễ ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc. Ảnh: TUẤN HUY

 
leftcenterrightdel
 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Petr Fiala chứng kiến lễ ký Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc. Ảnh: TUẤN HUY

 

leftcenterrightdel

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Séc Petr Fiala chứng kiến lễ ký Bản Ghi nhớ hợp tác về chia sẻ thông tin, hỗ trợ đầu tư giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Công Thương Cộng Hòa Séc. Ảnh: TUẤN HUY

 

PHƯƠNG LINH