Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, nhất là những vấn đề có nhiều vướng mắc. Do đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của thành viên Ban Chỉ đạo; có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng vào thành công chung của cả nước. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dương Giang 

Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế; cho rằng, còn những hạn chế một phần nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chính. Trong đó, ý thức, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu có lúc, có nơi chưa cao, còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Công tác chỉ đạo, điều hành tại một số bộ, ngành, địa phương còn chưa quyết liệt. Cơ chế, chính sách còn mâu thuẫn, chồng chéo. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Kỷ luật, kỷ cương chưa cao; tâm lý sợ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả…

Phân tích bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nhấn mạnh phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động tích cực của cán bộ phải được phát huy; linh hoạt, tích cực, chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; bám sát tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; sử dụng có hiệu quả các công cụ theo dõi, đánh giá trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách đồng thuận đối với người dân, doanh nghiệp…

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, tập trung vào 6 nội dung chính gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Lãnh đạo bộ, ngành, địa phương tăng cường đối thoại để trực tiếp nắm bắt thực tiễn và chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật. Trong đó, khẩn trương triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính trong cấp phiếu lý lịch tư pháp; đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính để báo cáo Quốc hội.

Thủ tướng chỉ đạo phải tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức do Chính phủ quy định; thực hiện có hiệu quả Nghị định số 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm…

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.