Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2022 buổi chiều 3-8, Chính phủ thảo luận về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu Quốc gia (gồm các chương trình: Xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những bộ, ngành, địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư tốt, cao hơn mức trung bình cả nước; đồng thời nghiêm khắc phê bình các bộ, ngành, địa phương thực hiện giải ngân đầu tư công đạt thấp.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề cao vai trò, trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát, điều chỉnh danh mục, công tác chuẩn bị đầu tư, kịp thời phát hiện những vấn đề chưa hợp lý, vướng mắc để chỉnh sửa, đồng thời chỉ đạo, phân công để bảo đảm tuân thủ luật pháp, tránh tham nhũng, tiêu cực.

Các bộ, ngành ở Trung ương rà soát lại các quy định thuộc phạm vi quản lý của ngành mình, xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, rà soát, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh vốn từ địa phương giải ngân kém sang địa phương giải ngân tốt và cần thiết. Các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, điều chỉnh vốn đầu tư công trong nội bộ bộ, ngành, địa phương, bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu, ngay sau phiên họp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ soạn thảo nghị quyết của Chính phủ, đánh giá khách quan, định hướng các chỉ đạo lớn, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn, trong phiên họp tháng tới liên quan đến nội dung giải ngân vốn đầu tư công sẽ có nhiều điểm sáng được ghi nhận.

Thủ tướng cho biết, sau phiên họp này, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết về thúc đẩy vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Trước đó, vào phiên sáng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp, khó lường và tác động lớn đến kinh tế - xã hội trong nước, kết quả đạt được trong tháng 7 và 7 tháng rất đáng mừng; nhiều chỉ số kinh tế - xã hội rất tích cực, nhiều ngành kinh tế phục hồi và phát triển mạnh. Nhìn chung, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, tạo niềm tin và nền tảng quan trọng để tiếp tục phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế-xã hội.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trên cơ sở ý kiến thảo luận của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và phân tích, nhận định tình hình, nhất là về những khó khăn, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành phải vừa tập trung triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, vừa nỗ lực khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài, vừa xử lý các vấn đề mới, phát sinh.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Dương Giang

Trong đó, thực hiện: "Bốn ổn định", "ba tăng cường", "hai đẩy mạnh", "một tiết giảm" và "một không". Theo đó, "bốn ổn định" gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; ổn định đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. "Ba tăng cường" gồm: Tăng cường nắm tình hình; tăng cường y tế dự phòng, y tế cơ sở, tiêm vaccine; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong hệ thống hành chính. "Hai đẩy mạnh" gồm: Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo công ăn, việc làm, đi đôi với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công và công tác quy hoạch. "Một tiết giảm" là tiết giảm chi tiêu đối với những khoản không cần thiết. "Một không" là không điều hành giật cục.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tập trung công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; tập trung triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. 

* Tại phiên họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an nhân dân và gia đình của ba cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy tại Hà Nội vào ngày 1-8 vừa qua. Thủ tướng yêu cầu các địa phương quan tâm hơn nữa tới công tác bảo đảm trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân, trong đó có công tác phòng cháy, chữa cháy.

HUY LÊ