Buổi sáng

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng, nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 479 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 479 đại biểu tán thành (bằng 95.99% tổng số ĐBQH).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng, nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu Quốc hội trong phiên họp sáng 28-7. Ảnh: VPQH 

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 94.59% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0.40% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.40% tổng số ĐBQH).

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: i) Điều 2 của dự thảo Nghị quyết quy định về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019: có 481 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.39% tổng số ĐBQH), trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 96.19% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số ĐBQH); ii) Về toàn văn dự thảo Nghị quyết: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.59% tổng số ĐBQH), trong đó có 476 đại biểu tán thành (bằng 95.39% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: i) Điều 2 của dự thảo Nghị Quyết quy định về các mục tiêu cụ thể: có 478 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 478 đại biểu tán thành (bằng 95.79% tổng số ĐBQH); ii) Về toàn văn của dự thảo Nghị quyết: có 479 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 479 đại biểu tán thành (bằng 95.59% tổng số ĐBQH).

Nội dung 4: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.59% tổng số ĐBQH), trong đó có 474 đại biểu tán thành (bằng 94.99% tổng số ĐBQH); có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.60% tổng số ĐBQH).

Nội dung 5: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 478 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.79% tổng số ĐBQH), trong đó có 476 đại biểu tán thành (bằng 95.39% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0.40% tổng số ĐBQH).

Nội dung 6: Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: i) Điều 2 của dự thảo Nghị quyết quy định về Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025: có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 475 đại biểu tán thành (bằng 95.19% tổng số ĐBQH); ii) Về toàn văn dự thảo Nghị quyết: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.39% tổng số ĐBQH), trong đó có 474 đại biểu tán thành (bằng 94.99% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0.20% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).

Nội dung 7: Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng, nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Buổi chiều

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ và biểu quyết thông qua các nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: i) Đối với Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng: có 479 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 479 đại biểu tán thành (bằng 95.99% tổng số ĐBQH); ii) Đối với Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 476 đại biểu tán thành (bằng 95.39% tổng số ĐBQH).

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng, nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 470 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 470 đại biểu tán thành (bằng 94.19% tổng số ĐBQH).

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VPQH 

Nội dung 2: Từ 16 giờ 15, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Phiên họp được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 469 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 469 đại biểu tán thành (bằng 93.99% tổng số ĐBQH).

Sau đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và làm lễ chào cờ.

THẾ TRUYỀN