Chiều 28-7, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trọng Hải

Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Phó thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn. Ảnh: Trọng Hải.

 

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó  bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

Sinh ngày 14-10-1960; quê quán: xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Đồng chí Phan Văn Giang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó bí thư Quân ủy Trung ương; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Ngày 8-4-2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 28-7-2021: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2021-2026. 

 NGUYỄN THẢO