Dự Phiên họp có các Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số Ban, Ủy ban, cơ quan của Trung ương Đảng và Quốc hội; lãnh đạo một số Tập đoàn kinh tế; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp. 

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2024 đã đi qua một quý, trong bối cảnh tình hình có những diễn biến mới, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện; kết quả tháng 3 cao hơn tháng 1 và tháng 2, tình hình quý I-2024 khởi sắc hơn quý I-2023 trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội có những điểm sáng; công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, kết quả đáng phấn khởi.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. 

Cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nước ta vẫn còn những thách thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I-2024; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; kết quả thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV… Đặc biệt, phân tích tình hình, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4, quý II và thời gian tới.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong tháng 3 và từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới, nhấn mạnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2024, Thủ tướng yêu cầu, thực hiện “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm” và “5 đẩy mạnh”.

Trong đó, nêu cao tinh thần “5 quyết tâm” gồm: Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức; quyết tâm thực hiện, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với phương châm “thắng không kiêu, bại không nản”; quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật; quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, bảo đảm người dân, doanh nghiệp được hưởng thụ thật; quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất trong năm 2024.

Theo Thủ tướng “5 bảo đảm” phải thực hiện tốt là: Bảo đảm thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế và kiểm soát lạm phát; bảo đảm phát triển lành mạnh, công khai, minh bạch các loại thị trường như thị trường bất động sản, thị trường vốn…; bảo đảm đầy đủ điều kiện để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 1-7-2024; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu, tập trung thực hiện “5 đẩy mạnh” là: Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả lĩnh vực, trong đó tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy chuyển dịch kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ và các ngành, lĩnh vực mới nổi. Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển; giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, tạo công ăn, việc làm, tạo sinh kế cho người dân; không tạo thêm rào cản cho người dân, doanh nghiệp; xử lý, giải quyết các vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài. Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, về hoàn thiện thể chế; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển thời kỳ mới. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; khẩn trương cụ thể hóa, khai thác có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo, lập nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, triển khai có hiệu quả Đề án 06 và Trung tâm dữ liệu quốc gia.

TTXVN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.