leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN 

Dự và phát biểu tại phiên họp, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, các thành viên ủy ban cần tiếp tục phát huy trí tuệ, chú trọng đổi mới phương thức làm việc, xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực ủy ban phụ trách; đồng thời tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào các nội dung về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Riêng về chương trình môn Lịch sử cấp trung học phổ thông, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến đội ngũ chuyên gia lịch sử một cách thấu đáo với tinh thần cầu thị, lắng nghe và có đề xuất trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về giáo dục, đào tạo.

DƯƠNG MAI