Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua hai dự thảo nghị quyết này theo quy trình một kỳ họp tại Kỳ họp thứ bảy của Quốc hội.

Trong các Báo cáo thẩm tra hai dự thảo nghị quyết, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đồng tình với sự cần thiết của việc trình Quốc hội xem xét thông qua các nghị quyết; cho rằng việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Đà Nẵng và tỉnh Nghệ An sẽ tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt về phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng và Nghệ An.

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng quy định 2 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù với 30 cơ chế, chính sách cụ thể. Theo đó, có 9 chính sách về tổ chức mô hình chính quyền đô thị, 21 chính sách đặc thù để phát triển Đà Nẵng.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đưa ra 19 chính sách thuộc 4 nhóm lĩnh vực. Trong đó, nhóm quản lý tài chính - ngân sách có 5 chính sách; nhóm quản lý đầu tư có 7 chính sách; nhóm quản lý đô thị, tài nguyên rừng có 2 chính sách; nhóm tổ chức bộ máy và biên chế có 5 chính sách.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp.  

Đáng chú ý, về dự thảo nghị quyết đối với TP Đà Nẵng, liên quan đến thí điểm thành lập khu thương mại tự do, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách nhận thấy đây là chủ trương lớn, cần thiết, đã được quy định tại Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị song đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát để quy định rõ trong dự thảo nghị quyết về một số nội dung như khái niệm, mô hình tổ chức; chức năng, nhiệm vụ; chính sách phát triển và quản lý nhà nước; phương án phát triển khu thương mại tự do...

Liên quan đến nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh bày tỏ ủng hộ đề xuất thí điểm khu thương mại tự do tại TP Đà Nẵng và cho biết, trước đây, Hải Phòng có đề nghị nhưng khi đó chưa rõ nội hàm nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay đã rõ cơ chế, chính sách nên cần thiết ủng hộ cho TP Đà Nẵng thí điểm.

Về dự thảo nghị quyết đối với tỉnh Nghệ An, cơ quan thẩm tra cho rằng, phạm vi chính sách được đề xuất bổ sung là khá nhiều, trên nhiều lĩnh vực. Một số chính sách mới, có tác động trực tiếp đến ngân sách nhà nước, đến đời sống kinh tế - xã hội, quan hệ đối ngoại và chứa đựng nhiều quy định khác với pháp luật hiện hành.

Do đó, để có căn cứ vững chắc cho việc xem xét, quyết định, cơ quan thẩm tra đề nghị cần đánh giá tác động cụ thể hơn cả về mặt tích cực và cả những thách thức, nhất là đối với các chính sách tác động đến thu, chi ngân sách nhà nước, đến nguồn lực bảo đảm thực hiện chính sách và chi tiết hơn về kết quả đầu ra...

Ngoài ra, về nội dung dự thảo quy định UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 Phó chủ tịch, các ý kiến cho rằng Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, đông dân nên cần thiết có thêm Phó chủ tịch UBND tỉnh, song đây là nội dung liên quan đến chủ trương tinh giản biên chế, giảm cấp phó theo các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị và thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, vì vậy, Chính phủ cần báo cáo, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định chính sách này.

ANH PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.