Nghị quyết quyết nghị:

Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên:

- Thủ tướng Chính phủ.

- 4 Phó thủ tướng Chính phủ.

- 18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

- 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

leftcenterrightdel
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Ảnh: TTXVN 

* Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VPQH

 

* Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV gồm 27 thành viên, cụ thể: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó thủ tướng Chính phủ (trong đó có một Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) và 21 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Sau đó, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, quyết định về một số thành viên Chính phủ, trong đó không bố trí một Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo phương án nhân sự của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

*  Cũng tại phiên họp, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Nghị quyết nêu rõ: Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Ngô Tiến Hùng, Nguyễn Biên Thùy, Đào Thị Minh Thủy.

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các đồng chí nói trên làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2021.

PHƯƠNG HẰNG