Dự án này có chiều dài khoảng 128,8km, chia thành 5 dự án thành phần; trong đó dự án thành phần 1 được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), được áp dụng cơ chế bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 25.540 tỷ đồng, gồm 10.536,5 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương; 2.233,5 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và 12.770 tỷ đồng vốn do nhà đầu tư thu xếp.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024, cơ bản hoàn thành vào năm 2026, đưa vào khai thác, vận hành năm 2027.

leftcenterrightdel
 Quốc hội quyết đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Ảnh: TRỌNG HẢI

Mục tiêu của dự án này nhằm xây dựng tuyến cao tốc trọng điểm kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, kết nối các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và các địa phương khác trong vùng với TP Hồ Chí Minh, tạo không gian, động lực phát triển mới cho vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ. Đồng thời, khai thác tiềm năng sử dụng đất, phát triển du lịch, công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác khoáng sản, từng bước cơ cấu lại kinh tế vùng Tây Nguyên; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và quốc gia theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị.

* Đáng chú ý, về quy mô đầu tư và phương thức đầu tư, Chính phủ đã điều chỉnh dự thảo nghị quyết theo hướng đầu tư đồng bộ toàn dự án theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh và sử dụng chi phí dự phòng của dự án, bảo đảm không làm tăng sơ bộ tổng mức đầu tư dự án.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng kiến nghị Quốc hội cho phép triển khai dự án theo phương thức PPP như Chính phủ trình, để kịp thời đáp ứng tính cấp bách của dự án. Tuy nhiên, trong giai đoạn triển khai các bước tiếp theo, đề nghị Chính phủ nghiên cứu có các giải pháp hiệu quả thu hút các nhà đầu tư tham gia dự án.

Về sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong giai đoạn triển khai các bước tiếp theo, đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các địa phương xây dựng chính sách đền bù thỏa đáng theo nguyên tắc người dân đến nơi ở mới phải bảo đảm tốt hơn, tối thiểu phải bằng nơi ở cũ; đặc biệt là quan tâm đến phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm về đất ở, đất sản xuất cho người dân và việc đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân chịu ảnh hưởng của dự án.

Đặc biệt, Chính phủ đã đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ năm 2024, cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác, vận hành năm 2027 để bảo đảm tính khả thi cho dự án. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu tiếp thu tại dự thảo nghị quyết các cơ chế đặc thù phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng cho dự án...

ANH PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.