Nghị quyết quyết nghị: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 là 2.713.787 tỷ đồng; bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2021 chuyển sang năm 2022, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2021, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối NSNN là 2.897.466 tỷ đồng; bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023.

Bội chi NSNN là 293.313 tỷ đồng; bằng 3,07% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 488.406 tỷ đồng.

leftcenterrightdel

 Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi NSNN tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong lập, chấp hành, thực hiện dự toán, quyết toán NSNN, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm...

Nghị quyết cũng nêu rõ: Trong năm 2024, tiếp tục rà soát, hủy bỏ, thu hồi triệt để về NSNN các khoản chi NSNN, chi ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2023 và năm 2022 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định, đã hủy dự toán, không có nhu cầu sử dụng hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách Trung ương. Không chuyển nguồn sang năm 2024 các khoản chi NSNN, chi ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương quản lý, sử dụng không đúng quy định, đã hủy dự toán, không có nhu cầu sử dụng hoặc hết thời gian giải ngân, phải thu hồi về ngân sách Trung ương...

* Tại phiên họp, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, có một số ý kiến đề nghị Chính phủ xem xét lại công tác lập dự toán thu, chi NSNN chưa sát; công tác lập, thẩm định, giao dự toán, chuẩn bị đầu tư còn chậm và tổ chức thực hiện chi NSNN còn hạn chế; số quyết toán chi thường xuyên một số lĩnh vực chi quan trọng và chi đầu tư đạt tỷ lệ thấp; dẫn đến việc giảm bội chi NSNN không thực chất. Việc không thực hiện được dự toán chi NSNN để đưa nguồn lực vào nền kinh tế, gây lãng phí, giảm hiệu quả nguồn lực huy động...

Nói rõ về ý kiến trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết: Thời điểm lập dự toán NSNN năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp.

Theo đó, dự toán thu NSNN năm 2022 trình Quốc hội ở mức khá thận trọng để chủ động trong điều hành, dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương dành nguồn khá lớn dự kiến để xử lý các vấn đề phát sinh trong năm. Tuy nhiên, thực tế năm 2022, dịch bệnh sớm được kiểm soát, kinh tế nhanh chóng phục hồi, tăng trưởng đạt mức cao hơn nhiều so với dự báo đã giúp thu NSNN năm 2022 vượt cao so với dự toán; nhiều nhiệm vụ chi không phân bổ hoặc không phân bổ hết, nên phải hủy dự toán.

Tuy nhiên, đúng như ý kiến đại biểu Quốc hội đã nêu, quyết toán chi NSNN năm 2022 thấp hơn nhiều so với dự toán, bằng 94,3% dự toán. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương rút kinh nghiệm trong công tác lập, tổ chức thực hiện chi NSNN bảo đảm sát đúng yêu cầu để không gây lãng phí nguồn vốn vay bù đắp bội chi NSNN không sử dụng trong năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo thể hiện các tồn tại, hạn chế tại Điều 2 của nghị quyết và yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp khắc phục...

ANH PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.