Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai đồng chí Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai. 

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Dự kiến, cuối giờ chiều, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

HẢI THANH