QĐND Online - Sáng 21-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Hội nghị được kết nối với 40 điểm cầu với 2.172 đại biểu tham dự.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu khai mạc, PGS, TS Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước; biểu thị sự nhất trí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh hạnh phúc.

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết của Đảng trong đời sống thực tiễn.

leftcenterrightdel
PGS. TS Nguyễn Viết Thông trình bày báo cáo. 

Hội nghị đã nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vị trọng tâm thời gian tới”; TS Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”.

Do nhiều tỉnh, thành phố đang phải thực hiện Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 nên không thể tổ chức điểm cầu trực tuyến, hoặc có tổ chức nhưng thành phần dự phải thu hẹp, Ban tổ chức quyết định ghi hình toàn bộ hội nghị. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chuyển băng hình này để kịp thời phục vụ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với các đồng chí cán bộ, lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức chưa được nghiên cứu, học tập.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG