QĐND - Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, chiều 28-12, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã gặp gỡ, đối thoại với các đại biểu tham dự đại hội. Cùng dự và tham gia đối thoại có đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Văn hóa-Thể thao và Du lịch…

Tại buổi gặp gỡ và đối thoại, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã giải đáp các thắc mắc của đại biểu xung quanh các vấn đề: Những tác động đối với nguồn nhân lực tương lai của đất nước; vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; hành trang cần thiết để sinh viên hội nhập quốc tế; biện pháp hỗ trợ, khuyến khích sinh viên học tập ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương; việc cải cách thủ tục hành chính để sinh viên tiếp cận tốt hơn với các nguồn hỗ trợ; chính sách thu hút sinh viên tham gia ngành khoa học xã hội; chính sách hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số; đào tạo kỹ năng mềm và tạo việc làm cho sinh viên…

 Phó thủ tướng Chính phủ cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế trong nước, các khâu đột phá chiến lược để phát triển KT-XH; những định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập, phấn đấu, rèn luyện với các đại biểu sinh viên để sau khi tốt nghiệp, trở thành công dân có ích, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại buổi gặp gỡ và đối thoại, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã giải đáp, thông tin tới đại biểu nhiều vấn đề khác, như: Thành tựu mới của nền khoa học - công nghệ nước ta và những định hướng trọng tâm trong thời gian tới; giải pháp hỗ trợ và thu hút sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; giải quyết vấn đề chỗ ở cho sinh viên; nâng cao khả năng ngoại ngữ của sinh viên, đáp ứng yêu cầu hội nhập…

Nhiều kiến nghị, đề xuất của các đại biểu được Phó thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương ghi nhận, tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những giải pháp hỗ trợ thiết thực, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến của sinh viên.

Tại buổi gặp gỡ và đối thoại, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ qua, đó là: Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng, Báo Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam.

ĐÀO HỒNG