Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sommad Pholsena dẫn đầu thăm sang Việt Nam; khẳng định chuyến thăm diễn ra trong thời điểm vô cùng có ý nghĩa khi cả hai nước chúng ta đang kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2022) và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2022).

leftcenterrightdel

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sommad Pholsena.

Bày tỏ vui mừng thấy những năm gần đây, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành quyết liệt và hiệu quả của Chính phủ và sự nỗ lực chung tay của Quốc hội, nhất định Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 11 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 9.

Thông tin về tình hình của Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, từ ngày 3-10-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 6. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị Trung ương lần này sẽ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức, quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng vai trò của hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức nhân dân Việt Nam không ngừng tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tổ chức nhân dân Lào.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại cuộc tiếp. 

Nhất trí về những đề xuất của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena cho biết, phía Lào sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và gìn giữ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, du lịch; phối hợp thúc đẩy giải quyết những vấn đề hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn.

Vui mừng về những kết quả tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2022, với sự lãnh đạo cương quyết, quyết liệt của Đảng, Chính phủ và Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Lào cho rằng những kết quả của Việt Nam là kinh nghiệm cũng là động lực và là niềm tin của Lào trong quá trình phục hồi và phát triển; mong phía Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Quốc hội Lào trong bảo đảm ổn định kinh tế vi mô, kiểm soát lạm phát, điều hành tỉ giá…

Ghi nhận các đề nghị của phía Lào, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam, Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ làm hết sức trong khả năng những vấn đề phía Lào quan tâm và đáp ứng những đề nghị của Lào. Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào chung tay giữ gìn, không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

* Nhân dịp này, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng gửi lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào.

CHUNG THÀNH