Theo đó, Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả, có 463 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,07% tổng số Đại biểu Quốc hội), trong đó có 463 đại biểu tán thành (bằng 95,07% tổng số Đại biểu Quốc hội).

MẠNH HƯNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.