Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, Phó chủ nhiệm đề tài và Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh, Chính ủy Quân đoàn 3 đồng chủ trì tọa đàm; tham dự tọa đàm có đại biểu các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học và đại biểu cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 3.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh tọa đàm.
leftcenterrightdel
 Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại tọa đàm.
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh, Chính ủy Quân đoàn 3 phát biểu tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, Ban tổ chức nhận được gần 30 bài tham luận; nội dung các tham luận đã đề cập sát với chủ đề tọa đàm khoa học; bao quát khá toàn diện, sâu sắc thực trạng nghiên cứu, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân thời kỳ đổi mới, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân.

Các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ những nét cơ bản về đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; đặc biệt là tính đặc thù đối với việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân ở đơn vị, địa phương; đồng thời chỉ ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, những vấn đề đặt ra và đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để tiếp nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. 

Kết luận tọa đàm, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị khẳng định: Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh bao hàm nhiều nội dung đòi hỏi chúng ta phải dày công nghiên cứu. Từng lời nói, hành động của Người chứa đựng những tư tưởng lớn lao... Những ý kiến tham luận, trao đổi hết sức quý báu tại tọa đàm hôm nay là cơ sở để Ban Đề tài tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Tin, ảnh: DUY HƯNG - ĐINH PHÚC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.