Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, tại các cuộc họp trước, chúng ta đã quán triệt các nội dung liên quan lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức, đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp… Trên cơ sở tài liệu đã có, chúng ta tập trung thảo luận đánh giá lại từ Phiên họp thứ 2 đến giờ đã làm được gì, chưa làm được gì, cái gì cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, tháo gỡ những khó khăn, những cơ chế, chính sách pháp luật tạo thuận lợi thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26. Chống biến đổi khí hậu là vấn đề có tính toàn cầu, toàn dân, cho nên phải có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Dương Giang  

Phiên họp này, chúng ta cũng xem xét cho ý kiến về dự thảo Đề án tổ chức Hội nghị đối thoại hợp tác tiết kiệm thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” và chuyển đổi năng lượng của ban chỉ đạo đối với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển tới đây. Các tổ chức quốc tế muốn tổ chức đối thoại Việt Nam để bàn việc triển khai chống biến đổi khí hậu nói chung và tinh thần cam kết tại COP26. Đây là hội nghị quan trọng để tăng cường nhận thức, thống nhất hành động, nhất là với các đối tác quốc tế để chúng ta có nhận thức tổng thể, khách quan liên quan thực hiện chương trình công tác, đặc biệt thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dương Giang 

Các vấn đề liên quan phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, liên quan giảm phát thải methane, phát triển rừng… đặt ra cho các bộ, ngành, địa phương phải làm những gì để thực hiện. Chúng ta cũng cho các nội dung chuyển đổi năng lượng công bằng, công lý với các nước đối tác. Chúng ta đang là nước đang phát triển phải thực hiện như các nước phát triển. Do đó phải đề nghị các đối tác phải dựa trên công bằng, công lý, có bước đi lộ trình phù hợp một nước đang phát triển, đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế về hoàn thiện thể chế, nguồn nhân lực, nguồn vốn, công nghệ, cách quản trị. Chúng ta đưa ra nguyên tắc chung đó để bàn bạc với các đối tác quốc tế.

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tại phiên họp. Ảnh: Dương Giang 

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận tập trung trọng tâm, trọng điểm, quan trọng là đưa ra giải pháp, các bộ, ngành trên cơ sở chức năng, quyền hạn tổ chức thực hiện, tránh tình trạng “họp xong để đó”; sau mỗi phiên họp phải đánh giá được kết quả thực hiện của phiên họp trước, đề ra nội dung cho phiên họp tới. Vừa có vấn đề trước mắt hàng quý, hàng tháng, vừa có vấn đề dài hạn 5 năm, vì công việc này không phải chỉ làm trong vài năm mà phải có chiến lược đến năm 2050, nhưng trong từng năm, trong 5 năm phải đề ra mục tiêu cụ thể hoàn thành nhiệm vụ gì… để từ đó chúng ta thực hiện lộ trình khoa học, thực tiễn, hiệu quả. Đổi mới cách lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó từng bộ, ngành, từng cấp theo chức năng, quyền hạn tổ chức thực hiện thành công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực tiễn xuất hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn. Tinh thần phải hết sức bám sát công việc, có cơ quan theo dõi, đôn đốc; đổi mới, cải cách hành chính, chuẩn bị kỹ càng. Bên cạnh sự chủ động, tích cực của các bộ, ngành, địa phương thì một việc quan trọng nữa là chúng ta phải đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

HUY LÊ