Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, hai năm qua, ngoại giao Việt Nam đã đạt được kết quả nổi bật, thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng; đặc biệt hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và các Ủy viên Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, qua đó nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế; tham gia đắc lực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có chiến lược vắc xin. Ngoại giao đã làm cho thế giới quý mến, tin tưởng Việt Nam nhiều hơn, trong đó có các doanh nghiệp nước ngoài; lực lượng ngoại giao trưởng thành hơn về mọi mặt.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao 31. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, có được kết quả trên là do ngành Ngoại giao Việt Nam đã bám sát, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối và chương trình đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phát huy được truyền thống đoàn kết, thống nhất, linh hoạt trong các hoạt động ngoại giao; nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Theo Thủ tướng, bên cạnh những kết quả đạt được, ngoại giao nước nhà trong năm qua vẫn còn những trăn trở như về nghiên cứu chiến lược; cơ sở dữ liệu ngoại giao; ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển bền vững, theo chiều sâu; một số địa bàn có tính chất chiến lược chưa phát huy được tiềm năng; cán bộ ngoại giao làm việc trong các tổ chức quốc tế còn ít; cơ sở vật chất, đời sống của cán bộ ngoại giao chưa được cải thiện nhiều...

Về tình hình trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhận định về quốc tế có những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, thách thức đan xen như: Cạnh tranh chiến lược; biến đổi khí hậu; cạn kiệt tài nguyên; già hóa dân số, dịch Covid-19... Đây là những vấn đề mang tính toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu.

Đối với tình hình trong nước, Việt Nam tiếp tục thực hiện các định hướng lớn: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; tích cực, chủ động hội nhập, là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế... với mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trước mắt, cả nước tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; tiếp tục công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; làm cho nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng cho rằng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc ngày 14-12 đã khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đối ngoại, khẳng định những nền tảng quan trọng, quan điểm cơ bản để phát triển ngành ngoại giao phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc tối thượng, nhân ái, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phương châm “14 chữ”: “tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả, phát triển”; đổi mới tư duy với với lợi ích quốc gia là tối thượng; cương quyết nhưng kiên định, mềm mại, linh hoạt, hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về 3 trụ cột ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, về ngoại giao chính trị, Việt Nam cần kiên trì đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy với các nước và là thành viên có trách nhiệm, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Công tác đối ngoại cần xây dựng hình ảnh tình cảm, chân thành và tin cậy với bạn bè quốc tế và các doanh nghiệp, tuân thủ tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, làm cho họ hiểu về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, đáp ứng xu thế của thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển.

Về ngoại giao kinh tế, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam cần chú trọng hơn vào cải thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển công nghệ xanh, tài chính xanh, học tập thêm kinh nghiệm quản trị quốc gia, thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo và khởi nghiệp; tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), góp phần cải thiện môi trường đâu tư, thúc đẩy liên kết xuất nhập khẩu, tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, đóng góp giải quyết các vấn đề toàn cầu, an ninh phi truyền thống.

Về ngoại giao văn hóa, Thủ tướng cho rằng ngành Ngoại giao cần triển khai những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu, nhất là Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vừa qua, đặt ngoại giao văn hóa ngang tầm với chính trị và kinh tế, với sự đầu tư về nguồn lực cả về tài chính lẫn con người, đặc biệt là khi dư địa cho công tác ngoại giao văn hóa còn nhiều.

Nhấn mạnh cán bộ ngoại giao cần nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế và sâu sắc về khoa học công nghệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cán bộ ngoại giao cần có tư duy, phương pháp luận để đi vào tìm hiểu chiều sâu về các lĩnh vực, hướng tới xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, nhân ái, thủy chung và linh hoạt, sáng tạo nhưng cũng quật cường và kiên quyết khi cần thiết. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, cải thiện đời sống của cán bộ, nhân viên để cán bộ ngoại giao có thể tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước.

PHƯƠNG LINH