Đồng chí DƯƠNG KIM HUY, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh):

Sớm tổ chức học tập, triển khai sát với thực tiễn

Những nội dung mà HNTƯ 5 khóa XIII quyết nghị là những vấn đề rất lớn, rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu, như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị.  

Thời gian tới, trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh và huyện, Đảng ủy xã Tượng Sơn sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, triển khai các nghị quyết được quyết nghị tại HNTƯ 5 khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong xã, đặc biệt là những nội dung về: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết HNTƯ 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết HNTƯ 7 khóa X về NN-ND-NT; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết HNTƯ 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên... 

Quá trình học tập, triển khai các quyết nghị tại HNTƯ 5 khóa XIII, Đảng ủy xã căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, đề xuất những giải pháp cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương vào địa phương sao cho sát đúng. Để việc tổ chức triển khai thực hiện thành công, cấp ủy đảng xác định công tác cán bộ phải là khâu then chốt. Do đó, chúng tôi sẽ quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ trong xã phải có quyết tâm chính trị cao, nói đi đôi với làm, sâu sát, gắn bó với nhân dân. 

Tượng Sơn về đích Nông thôn mới kiểu mẫu đầu năm 2022, thành quả ấy cho chúng tôi một bài học: Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chỉ thực sự thành công khi nó ngấm sâu vào từng thôn xóm, từng hộ gia đình và phải bắt nguồn từ sự gương mẫu, đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, tạo sức lan tỏa để mỗi người dân tự giác tham gia các chương trình, phong trào do các cấp phát động, chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

--------------------------------------------

Ths NGUYỄN THỊ HÀ GIANG, giảng viên Trường Cao đẳng Truyền hình:

Dư luận xã hội quan tâm đặc biệt

Có thể thấy, HNTƯ 5 khóa XIII thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội bởi tập trung bàn thảo, quyết nghị những vấn đề rất lớn, khó và hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến nhiều mặt kinh tế-xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, nên nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Trong đó, việc tổng kết chính sách pháp luật về đất đai tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời giải quyết được các vấn đề có tính chất cụ thể, ngắn hạn trong từng giai đoạn, giải phóng tối đa, khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước.

Qua các phương tiện truyền thông cũng như nhiều kênh thông tin khác, tôi nhận thấy dư luận xã hội đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung của hội nghị. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tổ chức khảo sát, làm việc, lấy ý kiến các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Các cơ quan chức năng cũng tiếp thu tối đa các ý kiến, chắt lọc, thống nhất để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Chính phủ đã rất nỗ lực, cố gắng, dành nhiều thời gian nghiên cứu, tổng kết, đánh giá chính sách pháp luật về đất đai, phối hợp cùng cơ quan chức năng hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị xem xét, trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến, quyết nghị.

Với việc phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách của hội nghị lần này sẽ tạo ra những đột phá mới trên các lĩnh vực trọng yếu, như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ cơ sở...

--------------------------------------------------

Đồng chí ĐỖ THỊ HỒNG, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai):

Hội nghị của tinh thần vì dân, vì nước

Theo dõi các thông tin liên quan đến HNTƯ 5 khóa XIII, tôi thực sự tâm đắc và ấn tượng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao của các đại biểu dự hội nghị.

Nội dung trình hội nghị lần này là những vấn đề rất lớn và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu, như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới...

Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, cần thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung về tổng kết nghị quyết, đề án nhưng hội nghị đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, thể hiện tinh thần vì dân, vì nước.

Để có được kết quả ấy là sự tổng hòa của nhiều yếu tố; trong đó công tác chuẩn bị của các cơ quan chức năng hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, khoa học. Bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất sâu sắc và sát thực tiễn, gợi mở nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, được đại bộ phận nhân dân quan tâm.

Quá trình diễn ra hội nghị, các đại biểu thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tận tâm, nghiêm túc trong việc nghiên cứu tài liệu, đối chiếu với thực tiễn ở từng địa phương, từng lĩnh vực để thảo luận kỹ, đưa ra ý kiến khách quan, chính xác, có tính thuyết phục cao đối với từng vấn đề, nội dung bàn thảo. Đặc biệt, với tinh thần dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật, nhiều đại biểu đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, từ đó đề xuất những giải pháp xác đáng để khắc phục sát với thực tiễn đất nước và đời sống nhân dân.

Là cán bộ, đảng viên ở cơ sở, chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng vào tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu và những quyết sách của HNTƯ 5 khóa XIII sẽ mang đến nhiều thắng lợi, vì đời sống hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước.

--------------------------------------------------

Đảng viên LÊ VĂN MINH, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Ý Đảng đúng, lòng dân thuận

Tại HNTƯ 5 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và quyết nghị những vấn đề rất lớn, quan trọng của đất nước. Ở đây, tôi chỉ xin đề cập về nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết HNTƯ 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Tôi cho rằng, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết HNTƯ 6 khoá XI là một yêu cầu cần thiết, thể hiện cho ý Đảng đúng, lòng dân thuận nhằm kịp thời hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, để đất đai thực sự tạo nguồn lực và động lực mới, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề đất đai. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, như: Còn quy định chồng chéo, mâu thuẫn liên quan đến đất đai; việc tổ chức thực hiện ở một số nơi còn yếu kém dẫn đến nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng; số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp; thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Bằng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của bản thân trong quá trình công tác, tôi nghĩ rằng, ý kiến các đại biểu đóng góp sẽ là căn cứ để Trung ương đề ra những chủ trương, chính sách sát hợp với thực tế, nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập liên quan đến đất đai, nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đáng chú ý là: Về giao đất, cho thuê đất; về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; về tài chính đất đai, xác định giá đất và phát triển thị trường bất động sản; về chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; đất cho tôn giáo, tín ngưỡng; việc quản lý nhà nước về đất đai... đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

--------------------------------------------

Đồng chí NGUYỄN HỮU QUÂN, Chủ tịch UBND xã Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc):

Kỳ vọng đột phá trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Theo báo cáo của Chính phủ, hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, HNTƯ 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NN-ND-NT) đã thu được nhiều thành tựu to lớn; khẳng định chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước khi đặc biệt coi trọng vấn đề NN-ND-NT trong chiến lược phát triển chung của đất nước.

Tuy nhiên, tại HNTƯ 5 lần này, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới, sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa trở thành động lực chính để tạo đột phá phát triển. Nhiều loại giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư đầu vào còn phụ thuộc việc nhập khẩu. Thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể hơn là: “Lao động nông thôn có xu hướng già hóa, năng suất lao động còn thấp.

Thu nhập của phần lớn nông dân chưa cao, chênh lệch với thành thị và giữa các vùng, miền còn lớn; tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn còn nhiều, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường; mức đạt tiêu chí nông thôn mới ở những vùng khó khăn còn thấp; nhiều vấn đề xã hội phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân...”-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Từ thực tiễn kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, cùng những trăn trở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tin rằng sau HNTƯ 5 (khóa XIII), Đảng ta sẽ có những quyết sách quan trọng, đột phá mới nhằm phát huy hơn nữa tiềm lực của NN-ND-NT trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Theo tôi, thời gian tới cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm, như: Nghị quyết mới phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực NN-ND-NT, trên cơ sở phát huy những thành tựu, khắc phục tối đa các hạn chế, yếu kém.

Đặc biệt, cần giải quyết dứt điểm vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội như thể chế, đất đai, để phục vụ cho phát triển nông nghiệp được hoàn thiện; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nhất là nông sản Việt Nam phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải chờ đợi được “giải cứu”; nông thôn trở thành môi trường để giới trẻ khởi nghiệp trong kinh tế nông nghiệp. Cùng với đó, môi trường phải an toàn, an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao...