Bài viết nhấn mạnh, Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời. Với đường biên giới chung dài hơn 2.300 km, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mekong, quan hệ gắn bó Lào-Việt Nam được hình thành từ trong lịch sử dựng nước và giữ nước giữa hai quốc gia láng giềng. Nhân dân hai nước, nhất là ở vùng biên giới, thường xuyên nương tựa vào nhau, cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày cũng như mỗi khi có thiên tai, địch họa. Hai nước luôn giữ mối quan hệ bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật phát triển chung của hai dân tộc trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

leftcenterrightdel
Thông tấn xã Lào đăng trang trọng bài viết với tiêu đề “Mối quan hệ Lào-Việt Nam mang lại lợi ích thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: kpl.gov.la 

Bài viết khẳng định, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930-1945), hai nước có hoàn cảnh lịch sử tương đồng, cùng mục tiêu và khát vọng độc lập, tự do, con đường giải phóng của dân tộc Việt Nam theo đường lối cách mạng vô sản cũng là con đường phù hợp để giải phóng dân tộc Lào khỏi ách nô lệ. Trong kháng chiến chống ngoại xâm (1945-1975), ngay sau khi giành được chính quyền, chính phủ hai nước đã ký kết Hiệp ước tương trợ Lào-Việt Nam và Hiệp định về tổ chức liên quân Lào-Việt Nam, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho sự hợp tác, giúp đỡ và liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Xác định “Đông Dương là một chiến trường”, cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung trong giai đoạn 1945-1975 chứng kiến hai dân tộc Lào và Việt Nam luôn kề vai sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, vừa là thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, vừa là vì lợi ích của mỗi quốc gia như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giúp bạn là tự giúp mình” được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam lĩnh hội, tiếp tục soi rọi trong tiến trình lịch sử của hai dân tộc.

Bước vào thời kỳ mới xây dựng đất nước trong hòa bình và quá độ lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1975 đến nay), quan hệ hai nước chuyển từ quan hệ đoàn kết trong chiến đấu chống kẻ thù chung sang quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài viết khẳng định, sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử quan hệ Lào-Việt Nam là việc hai nước chính thức ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, sự hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Đây là văn kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới, toàn diện của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Bài viết cho biết thêm, bước sang thế kỷ XXI, đây là giai đoạn hai nước tăng cường đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trên nền tảng hai nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới. Những thành quả từ hợp tác về chính trị, đối ngoại, quốc phòng-an ninh đến hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, hợp tác giữa các địa phương, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc xây dựng, phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế ở mỗi nước. Nhân dân hai nước có thể tự hào về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc. Mối quan hệ này đang tiếp tục được củng cố, đổi mới và phát triển hơn nữa, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của mỗi nước.

Có thể nói, trong từng bước tiến của hai nước, hai dân tộc hôm nay, đều có sự đóng góp tích cực của hai bên giúp cho quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng keo sơn, bền chặt, trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Năm nay, người dân hai nước Lào- Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động phong phú để kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962/5-9-2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam (18-7-1977/18-7-2022) và chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022. Đây là dịp để hai nước cùng nhau tiếp tục khẳng định quyết tâm phấn đấu kế thừa và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

HOÀNG TRƯỜNG (theo Thông tấn xã Lào)