Sáng 22-5, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết quyết nghị: Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: Truyền hình Quốc hội

Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

* Theo khoản 1 Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 quy định: Chủ tịch nước là một trong 4 chức danh (Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp khi nhậm chức.

NGỌC ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.