Bài viết xuất bản ngày 19-5 tóm lược về con đường cách mạng và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho công cuộc giải phóng dân tộc của Việt Nam, cũng như cho toàn thế giới, đồng thời nhấn mạnh Người là một nhân vật chính trị lỗi lạc mang tầm vóc toàn cầu.

leftcenterrightdel

Ảnh chụp màn hình trang Acercandonos Cultura của Argentina đăng bài viết ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn của cách mạng và cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Bài viết khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của các dân tộc bị áp bức đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân và sự bóc lột. Tên tuổi của Người đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam và nổi bật trong số các nhà lãnh đạo của giai cấp vô sản trên thế giới.

*Sự tận tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và nhân dân Việt Nam, cũng như nhân dân thế giới đấu tranh vì tự do, hòa bình, độc lập và chủ nghĩa xã hội là vô bờ bến. Ông Kyril Whittaker, nhà nghiên cứu lịch sử và chính trị Việt Nam, đã khẳng định như vậy khi nhắc đến những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và thế giới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên tại Anh nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Whittaker nhấn mạnh, ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hội tụ những phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, luôn đấu tranh vì nhân dân, không vì bản thân, sẵn sàng đối mặt và vượt qua những khó khăn, thách thức. Đánh giá về giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng tư tưởng của Người ở Việt Nam hiện nay, ông Whittaker cho rằng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã vận dụng rất tốt tư tưởng Hồ Chí Minh.

TTXVN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.