Tham dự Kỳ họp có đồng chí TS Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Thường trực Hội đồng, thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban đảng Trung ương.

Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng tập trung vào nội dung: Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Kỳ họp.  

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gợi mở một số nội dung quan trọng cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm cung cấp, bổ sung luận cứ khoa học cần thiết cho việc xây dựng Báo cáo tư vấn của Hội đồng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ việc chuẩn bị Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

leftcenterrightdel
PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày Báo cáo Đề dẫn tại Hội thảo. 

Trong báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Trong suốt quá trình phát triển, từ khi đất nước giành được độc lập đến nay, Đảng, Nhà nước ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến xây dựng, phát huy vai trò của trí thức, coi trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc, có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế tri thức, vấn đề này không chỉ có ý nghĩa to lớn trong việc đảm bảo nguồn lực nhân lực chất lượng cao, mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương.

Với ý nghĩa đó, hơn 30 tham luận của các đại biểu tham gia Hội thảo đã tập trung làm rõ một số vấn đề như: Nhận diện về đội ngũ trí thức Việt Nam trong điều kiện mới, đặc điểm và những nhân tố tác động tới việc xây dựng và phát huy vai trò của trí thức; đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW; những hạn chế, điểm nghẽn cần được tháo gỡ để phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; những đề xuất, kiến nghị để xây dựng và sử dụng đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm, khách quan, khoa học, sau một ngày tập trung thảo luận, các đại biểu đã góp phần làm rõ nhiều vấn đề đang đặt ra. Trong đó, quan trọng nhất là các nội dung như: Giải pháp trọng tâm để tiếp tục hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức; phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; chính sách vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia cả trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: TUẤN ĐIỆP