Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và định hướng lãnh đạo đối với công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn, xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, qua 14 năm thi hành Luật Quy hoạch đô thị, 9 năm thi hành Luật Xây dựng, cùng với những yêu cầu mới của thực tiễn phát triển đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Do đó, việc xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn là cần thiết.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị báo cáo tại phiên họp.

Dự thảo luật gồm 6 chương, 65 điều, bám sát và thể hiện rõ 3 nhóm chính sách đã được thông qua gồm: Hoàn thiện các quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; hoàn thiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; hoàn thiện các quy định về lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, nguồn kinh phí và các quy định có liên quan khác nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch đô thị và nông thôn, quyền được tiếp cận, cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. 

Đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Ủy ban Kinh tế cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành luật. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế đề nghị, cần thực hiện phân cấp và phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm tăng cường vai trò, tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương phù hợp với năng lực, nguồn lực thực hiện; cắt giảm thủ tục hành chính trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Góp ý cho dự án luật, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, một trong những nguyên lý là "làm gì cũng phải có quy hoạch, có chiến lược". Nhưng quan trọng là cách thiết kế, tổ chức thực hiện các quy hoạch này như thế nào cho khoa học, mạch lạc để bảo đảm tính khả thi, không bị chồng chéo và thuận lợi cả trong quản lý và quá trình tổ chức thực hiện, tránh tình trạng mất rất nhiều tiền vào công tác quy hoạch, mất nhiều thời gian để xin ý kiến các chuyên gia, các ngành, các cấp và nhân dân về việc lập quy hoạch, nhưng hiệu quả thấp.

leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Về xây dựng quy hoạch nông thôn gắn với quy hoạch đô thị, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, cần quan tâm phát triển các quy hoạch đô thị nhỏ loại 4, loại 5 và các vùng ven đô, bảo đảm mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn rõ về chức năng nhưng không phá vỡ, hay tạo khoảng cách giữa phát triển đô thị và phát triển nông thôn. 

"Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng tăng thì không vì đô thị hóa mà làm ảnh hưởng đến nông thôn - nơi giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam", Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị.

ANH PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.