Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, cấp bách

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, cấp bách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VPQH

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau khi làm việc sơ bộ của Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Chính phủ, các cơ quan hữu quan và thẩm tra sơ bộ, trong 5 nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường có 4 nội dung đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến gồm:

Một là, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật. Phiên họp sẽ xem xét cụ thể sửa đổi bao nhiêu luật, bao nhiêu điều, những vấn đề nào cấp thiết để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và có những nội dung có chính sách mới cần thiết, cấp bách đặc biệt trong bối cảnh đang thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung nỗ lực để phục hồi và phát triển kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19.

Hai là, cho ý kiến về Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

"Đây là vấn đề rất quan trọng và cấp bách hiện nay. Một số nội dung trước đây đã được Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Lần này là chương trình tổng thể và nằm ngoài khung khổ của các kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 đã được Quốc hội thông qua như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch vay và trả nợ công trung hạn…", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nội dung này nhằm tìm kiếm dư địa cho chính sách tài khóa, tiền tệ nằm ngoài các khung khổ 5 năm, hằng năm đã có. Đây là những vấn đề quan trọng và hết sức hệ trọng, cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến cụ thể trước khi trình Quốc hội xem xét quyết định.

Ba là, xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

"Đây là công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tờ trình, báo cáo thẩm tra trước khi trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nói. 

Bốn là, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ - một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương.

Cho ý kiến vào những nội dung quan trọng để xem xét trình Quốc hội trong Kỳ họp bất thường

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến về chủ trương những nội dung, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội cuối năm 2021. Căn cứ các nội dung xem xét tại phiên họp đủ điều kiện trình Quốc hội để xây dựng dự kiến thời gian, cách thức tổ chức Kỳ họp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 161/2020/QH14 của Quốc hội như: sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH12 ngày 31-1-2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp sáng 8-12. Ảnh: VPQH 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về: Chương trình công tác đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; công tác dân nguyện tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12; một số vấn đề cấp bách khác đã được Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Nghị quyết 30 của Quốc hội về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV như quyết định một số chính sách đặc cách, đặc thù liên quan đến 2 nhóm nội dung y tế và thời hạn lưu kho của hàng hóa nhập khẩu được lưu giữ trong kho ngoại quan để áp dụng trong thời gian dịch bệnh; Tờ trình của Chính phủ về chi phí quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội trong năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2024.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức Phiên họp thứ 6 thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 8 đến 10-12, tập trung cho ý kiến vào những nội dung quan trọng để xem xét trình Quốc hội trong Kỳ họp bất thường tới đây. Đợt 2 từ 21 đến 22-12, tập trung cho ý kiến vào quyết định vào những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Sở dĩ chúng ta phải chia thành 2 đợt là vì yêu cầu phải cho ý kiến sớm về những nội dung liên quan đến Kỳ họp bất thường của Quốc hội. Chúng ta cho ý kiến sớm để Chính phủ và các cơ quan thẩm tra có đủ thời gian để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các báo cáo trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường”, Chủ tịch Quốc hội nói.

* Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

HẰNG PHƯƠNG