Hoạt động nhằm thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Đảng.

leftcenterrightdel
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, hội thảo là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, tổng kết đánh giá sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về vai trò, vị trí của văn hóa, con người trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước; là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về sự lãnh đạo phát triển văn hóa, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá chủ đề hội thảo có nội dung sâu rộng, bao trùm nhiều vấn đề, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình đổi mới, hội nhập của cả hai nước. 

Trong hai ngày (19 và 20-12) diễn ra hội thảo, đại biểu sẽ nghe các báo cáo chuyên đề, thảo luận, trao đổi ý kiến nhằm làm sâu sắc các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.