Chương trình cụ thể:

Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 8 giờ 50 phút: Bộ trưởng Bộ Công Thương và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán.

Buổi chiều, Tổng Kiểm toán Nhà nước và các thành viên Chính phủ liên quan có 50 phút để tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba.

Từ 15 giờ, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

 

* Hôm qua (4-6), Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 13 của Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, bắt đầu tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp Quốc hội tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.  

Buổi sáng

Từ 8 giờ đến 8 giờ 10 phút: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn.

Từ 8 giờ 10 phút đến 11 giờ 30 phút: Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh về nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tập trung về những nội dung sau:

(1) Việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia.

(2) Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước.

(3) Giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Buổi chiều  

Từ 14 giờ đến 14 giờ 20 phút: Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh về nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ trả lời một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn thuộc phạm vi trách nhiệm của Chính phủ.

Từ 14 giờ 20 phút  đến 14 giờ 30 phút: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ nhất, trong đó nêu rõ: Tại phiên chất vấn đã có 39 đại biểu Quốc hội chất vấn, 10 lượt đại biểu Quốc hội tranh luận.

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao, sát với tình hình thực tiễn, sát với nội dung nhóm vấn đề chất vấn; đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi rất ngắn gọn, rõ ý, mỗi đại biểu chỉ nêu một vấn đề, nên rất thuận lợi trong việc điều hành và trả lời.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, nắm chắc vấn đề, trả lời khá đầy đủ các vấn đề còn bất cập, hạn chế, có giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Qua phiên chất vấn, đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra, tập trung vào một số nội dung: Thứ nhất, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ hai, triển khai có hiệu quả Luật Tài nguyên nước năm 2023, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước. Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, trong đó có dự án Luật Địa chất và khoáng sản trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ bảy, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV.

Từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ: Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tập trung về những nội dung sau:

(1) Công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

(2) Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các FTA và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường.

(3) Việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.