Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào. Ảnh: TTXVN 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ những nhận thức, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới; trao đổi những kinh nghiệm, bài học thành công của Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới và nêu một số định hướng lớn về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến năm 2030, định hướng năm 2045.

Đồng chí Khamphan Pheuyavong khẳng định, những nhận thức và sự kiên định của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về đường lối đổi mới phát triển toàn diện và có nguyên tắc, áp dụng cơ chế kinh tế thị trường theo đặc điểm của Lào cùng những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong những năm qua, thành tựu trong quản trị quốc gia trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến kinh tế vĩ mô của Lào trong thời gian qua, đồng thời nêu những phương hướng, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển kinh tế xanh và bền vững. 

Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề lý luận và kinh nghiệm của hai nước trong duy trì ổn định kinh tế vĩ mô gắn với bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tài chính; thu hút đầu tư thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân; kiểm soát lạm phát...

TRUNG ĐỖ